Regulamin promocji "DARMOWA PRÓBKA"

REGULAMIN PROMOCJI “DARMOWA PRÓBKA”

  1. Organizatorem Promocji jest WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9, NIP: 8730224609, KRS: 000003105, zwany dalej Organizatorem.
  2. Promocja obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.
  3. Promocja dotyczy zamówień złożonych przez podmioty prowadzące zgłoszoną działalność gospodarczą należących do branży ogrodniczo rolnej lub pokrewnej.
  4. W promocji nie mogą brać udziału osoby fizyczne.
  5. Na jeden podmiot przypada jeden zestaw darmowych produktów przez cały okres trwania Promocji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Klienta, który dokonał Zamówienia próbki, informując o zmianie lub zakończeniu Promocji na tej stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
  7. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail info@fertile.pl
  8. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.